Seachtain na Gaeilge

Gach blian bíonn Seachtain na Gaeilge againn i Scoil Cholmcille. Bíonn a lán gníomhaíochtaí cultúrtha ar siúl mar shampla, céilí, poc fada, tráth na gceist, cainteoirí, comórtas scríbhneoireachta agus ealaíona, agus dramaí. Bíonn taispáinteas freisin le leabhair, ceol, pictiúirí, éadaí, agus rudaí spórtúila.

Is é an béim atá ar Sheachtain na Gaeilge ná an teanga a labhairt níos mó i rith an lae. Tugtar duais don bhuachaill i ngach rang a dhéanann a dhícheall Gaeilge a labhairt sa seomra ranga agus sa chlos. Beatha teanga í a labhairt. Coméid an teanga beo!

Clár ama do Sheachtain na Gaeilge 2012

Comórtas Ealaín (5ú – 9ú):

Infants: St. Patrick

1st & 2nd: St. Patrick and story

3rd & 4th: Parade Poster (costume from recyclable materials)

5th & 6th: Seanfhocail (National competition)

An Luain – 12ú

Céilí (Girls’ School)

Naíonáin Shoisearach      Rang a 3 – 5


An Mháirt                                      Poc Fada agus Cic Fada (GAA Hall)   Rang a 2 & 5

An Chéadaoin                            Storyteller Eddie Lenihan (Classrooms)  Rang a 2 & 6

An Déardaoin                            Damhsa le Miah (Halla)

Naíonáin Shínsearach, Rang a 1 agus ASD

An Aoine                                       Paráid – Costume from recyclable material – gach ranga

 

 

Every year we have Seachtain na Gaeilge (Irish Week) in St. Columba’s. A lot of cultural activities are held, for example céilí, a long shot competition in hurling, table quiz, guest speakers, colouring and art competitions, and dramas. There is also a display with books, music, pictures, clothes, and sports items.

 

The aim of Seachtain na Gaeilge is the promote the use of the language throughout the day. A prize is given to the boy in each class who tries his best to speak Irish in the classroom and the yard. The life of a language is in its speaking. Keep the language alive!

 

 

School Calendar
Facebook